0902939699

VANG SỐ JRX-16Q

 1. Kết nối blutooth, công quang, AV,..
 2. Vang Kênh đầu ra: Chính (L / R) / Trung tâm / SUB / SURR (L / R)
 3. S/N R: MIC: 75 dB | 1KHz 0dB, Music: 95 dBInput
 4. THD: MIC / Music: 0.01% | 1KHz 0dB Input
 5. Mức đầu vào MAX: MIC: 200mv | 1KHz 0dB, Music: 1.5 V Input
 6. Mức đầu ra MAX: MIC / Music: 10Vrms | 1KHz
 7. 0dB Input
 8. Độ nhạy: MIC: 20mV, Music: 210mV
 9. Trở kháng đầu vào: MIC 10K unbalanced, Music 47K unbalanced
 10. Trở kháng đầu ra: 300 balanced, 1K unbalanced
 11. Crosstalk of Channels: 85dB