0902939699

Bàn Mixer Digital JRX – 116X

Thông số kỹ thuật

 1. 16 balanced mức độ đầu vào : 1 bộ của MIDI, 4 AUX, 1 bộ kênh chính stereo, 1 kênh tai nghe port
 2. Đầu vào tiếng ồn tương đương: 22Hz – 20kHz không có trọng lượng, -128D8
 3. Kháng đầu vào : 2.4KΩ microphone đầu ra, line đầu ra 11KΩ
 4. Mức độ đầu vào : Microphone/line + 17DBU, line input +30DBU, Stereo input +30DBU
 5. Đầu ra 4 band EQ: 20-20KHz, +/-12db, Q value 0,3~15.0
 6. Độ trễ độc lập đầu vào: tối đa 10ms
 7. Đầu ra 15 band EQ: 20-20KHz,+/-12db, Q value 0,3~15.0
 8. Mức độ đầu vào/đầu ra: Microphone đầu vào tối đa +10dBu
 9. Dòng đầu vào: Tối đa + 10dBu, stereo đầu vào tối đa +10dBu
 10. Tai ghe đầu ra: 300mW
 11. Stereo đầu ra: 65kΩ, 35KΩ
 12. Nguồn cấp:AC 85V-270V 50/60Hz
 13. Tiêu thụ điện năng: <30W