0902939699

Vang số JRX – X5

7,800,000 

 

Thông số kỹ thuật
Hoạt động dải tần 20hz-20Khz
Dải Subwoofer 25hz-330kHz
Center 160hz-20Khz
Surround 240hz-16Khz
Effect Echo tỷ lệ phàn hồi trên giây 0-500ms
Effect Reverb 0-200ms
EQ cho Effect 3 Band
EQ master 7 band.
Control Panel Mic – Effect – Music độc lập
Tạo hiệu ứng Surround 5.1 và tạo Stereo
LCD panel điều khiển.
Loading Save file ghi nhớ hoạt động điều chỉnh.